• Прекршајни суд у Ваљеву

  Прекршајни суд у Ваљеву

  Прекршајни суд у Ваљеву, адреса 14000 Ваљево, Вука Караџића 5
  Прекршајни суд у Ваљеву, телефон 014 295-700
  Прекршајни суд у Ваљеву, факс 014 295-701
  Прекршајни суд у Ваљеву, e-mail sudskauprava@va.pk.sud.rs
  Матични број: 17773976 ПИБ: 106400319

  В.Ф.Председника суда
  Снежана Живановић

 • Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Лајковцу

  Прекршајни суд у Ваљеву

  Одељење суда у Лајковцу

  Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Лајковцу, адреса 14224 Лајковац, Носица Албанских споменица б.б.
  Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Лајковцу, телефон 014 343-1166
  Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Лајковцу, факс 014 343-1166
  Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Лајковцу, e-mail lajkovac@va.pk.sud.rs

  Заменик председника суда

 • Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Љигу

  Прекршајни суд у Ваљеву

  Одељење суда у Љигу

  Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Љигу, адреса 14240 Љиг, Карађорђева 37
  Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Љигу, телефон 014 344-5144
  Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Љигу, факс 014 344-5144
  Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Љигу, e-mail ljig@va.pk.sud.rs

  Заменик председника суда

 • Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Мионици

  Прекршајни суд у Ваљеву

  Одељење суда у Мионици

  Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Мионици, адреса 14242 Мионица, Војводе Мишића 38
  Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Мионици, телефон 014 342-2009
  Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Мионици, факс 014 342-2009
  Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Мионици, e-mail mionica@va.pk.sud.rs

  Заменик председника суда

 • Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Осечини

  Прекршајни суд у Ваљеву

  Одељење суда у Осечини

  Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Осечини, адреса 14253 Осечина, Карађорђева 78
  Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Осечини, телефон 014 451-326
  Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Осечини, факс 014 451-326
  Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Осечини, e-mail osecina@va.pk.sud.rs

  Заменик председника суда

 • Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Убу

  Прекршајни суд у Ваљеву

  Одељење суда у Убу

  Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Убу, адреса 14210 Уб, Школска бб
  Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Убу, телефон 014 411-335
  Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Убу, факс 014 411-335
  Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Убу, e-mail ub@va.pk.sud.rs

  Заменик председника суда

Корона вирус

Искључи насиље

Електронска евиденција сталних судских преводилаца и тумача