Одељење судске праксе Прекршајног суда у Ваљеву


За рад у Одељењу судске праксе одређени су:

• судија Соња Перић, руководилац Одељења судске праксе,
• судијски помоћник Душица Јеремић,
• судијски помоћник Милица Богдановић и
• судијски помоћник Сања Јовановић

Задатак судске праксе је сарадња са одељењем судске праксе Прекршајног апелационог суда у циљу остваривања јединствене правне заштите грађана Републике Србије пред прекршајним судовима.
Одељење судске праксе је у обавези да најмање једном месечно одржава консултације о којима се води записник и примерак записника доставља судској управи у седишту суда, да би се заузети ставови разматрали на редовним седницама свих судија.