Рад са странкама


Радно време суда радним данима је од 7.30 - 15.30 часова.
Рад са странкама је од 07.30 - 15.30 часова.
Нерадним данима и празницима дежурају дежурне судије од 08.00 - 23.00 часова.