• Prekršajni sud u Valjevu

  Prekršajni sud u Valjevu

  Prekršajni sud u Valjevu, adresa 14000 Valjevo, Vuka Karadžića 5
  Prekršajni sud u Valjevu, telefon 014 295-700
  Prekršajni sud u Valjevu, faks 014 295-701
  Prekršajni sud u Valjevu, e-mail sudskauprava@va.pk.sud.rs
  Matični broj: 17773976 PIB: 106400319

  V.F.Predsednika suda
  Snežana Živanović

 • Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Lajkovcu

  Prekršajni sud u Valjevu

  Odeljenje suda u Lajkovcu

  Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Lajkovcu, adresa 14224 Lajkovac, Nosica Albanskih spomenica b.b.
  Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Lajkovcu, telefon 014 343-1166
  Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Lajkovcu, faks 014 343-1166
  Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Lajkovcu, e-mail lajkovac@va.pk.sud.rs

  Zamenik predsednika suda

 • Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Ljigu

  Prekršajni sud u Valjevu

  Odeljenje suda u Ljigu

  Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Ljigu, adresa 14240 Ljig, Karađorđeva 37
  Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Ljigu, telefon 014 344-5144
  Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Ljigu, faks 014 344-5144
  Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Ljigu, e-mail ljig@va.pk.sud.rs

  Zamenik predsednika suda

 • Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Mionici

  Prekršajni sud u Valjevu

  Odeljenje suda u Mionici

  Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Mionici, adresa 14242 Mionica, Vojvode Mišića 38
  Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Mionici, telefon 014 342-2009
  Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Mionici, faks 014 342-2009
  Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Mionici, e-mail mionica@va.pk.sud.rs

  Zamenik predsednika suda

 • Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Osečini

  Prekršajni sud u Valjevu

  Odeljenje suda u Osečini

  Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Osečini, adresa 14253 Osečina, Karađorđeva 78
  Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Osečini, telefon 014 451-326
  Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Osečini, faks 014 451-326
  Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Osečini, e-mail osecina@va.pk.sud.rs

  Zamenik predsednika suda

 • Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Ubu

  Prekršajni sud u Valjevu

  Odeljenje suda u Ubu

  Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Ubu, adresa 14210 Ub, Školska bb
  Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Ubu, telefon 014 411-335
  Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Ubu, faks 014 411-335
  Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Ubu, e-mail ub@va.pk.sud.rs

  Zamenik predsednika suda