Kontakti Prekršajnog suda u Valjevu


Prekršajni sud u Valjevu

Prekršajni sud u Valjevu, adresa 14000 Valjevo, Vuka Karadžića 5
PAK 250101


Matični broj: 17773976
Poreski identifikacioni broj (PIB): 106400319

Sudska uprava

Sekretar suda, Ljiljana Arsenijević

Prekršajni sud u Valjevu, telefon 014 295-702

Administrativno-tehnički sekretar, Branka Arsić

Prekršajni sud u Valjevu, telefon 014 295-700
Prekršajni sud u Valjevu, faks 014 295-701
Prekršajni sud u Valjevu, e-mail sudskauprava@va.pk.sud.rs

IT sektor

IT tehničar, Nikola Pločić

Prekršajni sud u Valjevu, telefon 014 295-777
Prekršajni sud u Valjevu, e-mail itpodrska@va.pk.sud.rs

Pisarnica

Šef Odseka pisarnice, Slavica Mirković

Prekršajni sud u Valjevu, telefon 014 295-706

Upisničari

Prekršajni sud u Valjevu, telefon 014 295-707
Prekršajni sud u Valjevu, e-mail  pisarnica@va.pk.sud.rs

Referenti izvršenja

Prekršajni sud u Valjevu, telefon 014 295-705
Prekršajni sud u Valjevu, e-mail izvrsenje@va.pk.sud.rs

Referenti ekspedicije

Prekršajni sud u Valjevu, telefon 014 295-714, 014 295-715

Računovodstvo

Šef finansijske službe, Marijana Jokić

Prekršajni sud u Valjevu, telefon 014 295-760
Prekršajni sud u Valjevu, faks 014 295-701
Prekršajni sud u Valjevu, e-mail racunovodstvo@va.pk.sud.rs

Odeljenje suda u Lajkovcu

Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Lajkovcu, adresa 14224 Lajkovac, Nosioca Albanskih spomenica b.b.
PAK 243112


Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Lajkovcu, telefon 014 343-1166
Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Lajkovcu, faks 014 343-1166
Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Lajkovcu, e-mail lajkovac@va.pk.sud.rs

Odeljenje suda u Ljigu

Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Ljigu, adresa 14240 Ljig, Karađorđeva 37
PAK 245106


Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Ljigu, telefon 014 344-5144, 014 344-5034
Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Ljigu, faks 014 344-5144
Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Ljigu, e-mail ljig@va.pk.sud.rs

Odeljenje suda u Mionici

Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Mionici, adresa 14242 Mionica, Vojvode Mišića 38
PAK 256101


Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Mionici, telefon 014 342-2009
Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Mionici, faks 014 342-2009
Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Mionici, e-mail mionica@va.pk.sud.rs

Odeljenje suda u Osečini

Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Osečini, adresa 14253 Osečina, Karađorđeva 78
PAK 255102


Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Osečini, telefon 014 451-326, 014 451-169
Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Osečini, faks 014 451-326
Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Osečini, e-mail osecina@va.pk.sud.rs

Odeljenje suda u Ubu

Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Ubu, adresa 14210 Ub, Trećeg oktobra 4
PAK 240203


Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Ubu, telefon 014 411-335
Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Ubu, faks 014 411-335
Prekršajni sud u Valjevu, Odeljenje suda u Ubu, e-mail ub@va.pk.sud.rs