Odeljenje sudske prakse Prekršajnog suda u Valjevu


Za rad u Odeljenju sudske prakse određeni su:

• sudija Sladjana Pjevčević, rukovodilac Odeljenja sudske prakse,
• sudijski pomoćnik Dušica Jeremić,
• sudijski pomoćnik Olga Rakić

Zadatak sudske prakse je saradnja sa odeljenjem sudske prakse Prekršajnog apelacionog suda u cilju ostvarivanja jedinstvene pravne zaštite građana Republike Srbije pred prekršajnim sudovima.
Odeljenje sudske prakse je u obavezi da najmanje jednom mesečno održava konsultacije o kojima se vodi zapisnik i primerak zapisnika dostavlja sudskoj upravi u sedištu suda, da bi se zauzeti stavovi razmatrali na redovnim sednicama svih sudija.