Portparol Prekršajnog suda u Valjevu


Funkciju portparola suda obavlja v.f.predsednika suda Snežana Živanović.

Tehničko lice za kontakt, Branka Arsić.

Prekršajni sud u Valjevu 014 295-700
Prekršajni sud u Valjevu sudskauprava@va.pk.sud.rs