Sudijski pomoćnici Prekršajnog suda u Valjevu


Sudijski pomoćnik proučava predmete koje mu dodeli sudija i priprema ih za suđenja, obavlja poverene poslove u pripremnom odeljenju, sačinjava zapisnik o sastancima, sednicama veća i odeljenja, priprema stručne izveštaje, analize i obaveštenja po nalogu sudije, uzima izjave stranaka na zapisnik, obrađuje pritužbe građana i obavlja druge poslove utvrđene godišnjim rasporedom poslova i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu.


Sudijski pomoćnici u Prekršajnom sudu u Valjevu:

Sedište suda

1. Dušica Jeremić
2. Olga Rakić
3. Milica Sarić
4. Aleksandar Stanić
5. Kristina Živanović
6. Adriana Đurđević