Sudije Prekršajnog suda u Valjevu


Raspored sudija u sedištu


1. Snežana Živanović, v.f.predsednika suda
2. Nikola Krstajić
3. Vesna Đukić
4. Dragan Rakić
5. Sonja Perić
6. Zoran Stefanović
7. Stanica Krstić
8. Jovana Milošević
9. Slađana Pjevčević

Raspored sudija u odeljenjima


Odeljenje suda u Lajkovcu

10. Milica Mijailović

Odeljenje suda u Ljigu

11. Ivan Smiljanić
12. Milica Bogdanović

Odeljenje suda u Mionici

13. Zorica Palavestrić

Odeljenje suda u Osečini

14. Desanka Marković

Odeljenje suda u Ubu

15. Darko Gavrić
16. Ivana Karać