Pravilnici i akti Prekršajnog suda u Valjevu


Odluka o cetranaestoj izmeni i dopuni finansijskog plana za 2024 godinu, 26.03.2024. godine Pdf
Odluka o trinaestoj izmeni i dopuni finansijskog plana za 2024 godinu, 14.03.2024. godine Pdf
Odluka o dvanaestoj izmeni i dopuni finansijskog plana za 2024 godinu, 20.02.2024. godine Pdf
Odluka o jedanaestoj izmeni i dopuni finansijskog plana za 2024 godinu, 19.02.2024. godine Pdf
Informator o radu suda 2024, 19.03.2024 godine Pdf
Plan javnih nabavki 2024, 07.03.2024. godine Pdf
Plan javnih nabavki na koji se ne primenjuje ZOJN 2024, 10.01.2024. godine Pdf
Godišnji finansijski izveštaj za 2023 godinu, 28.02.2024. godine Pdf
Godišnji finansijski izveštaj za 2022 godinu, 28.02.2023. godine Pdf
Odluka o izmenama finansijskog plana za 2024. godinu, 08.02.2024. godine * Pdf
Finansijski plan za 2024. godinu, 10.01.2024. godine * Pdf
Odluka o izmenama finansijskog plana za 2023. godinu, 29.12.2023. godine * Pdf
Finansijski plan za 2023. godinu, 13.02.2023. godine * Pdf
Plan javnih nabavki 2023, 29.05.2023. godine Pdf
Plan javnih nabavki na koji se ne primenjuje ZOJN 2023, 31.01.2023. godine Pdf
Pravilnik o bližem uređivanju načina planiranja, sprovođenja postupka javne nabavke i praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci, 27.04.2021. godine Ms Word Pdf
Strategija za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, 25.03.2021. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o bezbednosti IK sistema, 24.08.2020. godine Ms Word Pdf
Odluka o licu ovlašćenom za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem u Prekršajnom sudu u Valjevu, 12.06.2015. godine Ms Word Pdf
Obaveštenje u vezi sa primenom Zakona o zaštiti uzbunjivača u Prekršajnom sudu u Valjevu, 12.06.2015. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, kao i o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Prekršajnom sudu u Valjevu, 12.06.2015. godine Ms Word Pdf
* ćirilica