Контакти Прекршајног суда у Ваљеву


Прекршајни суд у Ваљеву

Прекршајни суд у Ваљеву, адреса 14000 Ваљево, Вука Караџића 5
ПАК 250101


Матични број: 17773976
Порески идентификациони број (ПИБ): 106400319

Судска управа

Секретар суда, Љиљана Арсенијевић

Прекршајни суд у Ваљеву, телефон 014 295-702

Административно-технички секретар, Бранка Арсић

Прекршајни суд у Ваљеву, телефон 014 295-700
Прекршајни суд у Ваљеву, факс 014 295-701
Прекршајни суд у Ваљеву, e-mail sudskauprava@va.pk.sud.rs

ИТ сектор

ИТ техничар, Никола Плочић

Прекршајни суд у Ваљеву, телефон 014 295-777
Прекршајни суд у Ваљеву, e-mail itpodrska@va.pk.sud.rs

Писарница

Шеф Одсека писарнице, Славица Мирковић

Прекршајни суд у Ваљеву, телефон 014 295-706

Уписничари

Прекршајни суд у Ваљеву, телефон 014 295-707
Прекршајни суд у Ваљеву, e-mail  pisarnica@va.pk.sud.rs

Референти извршења

Прекршајни суд у Ваљеву, телефон 014 295-705
Прекршајни суд у Ваљеву, e-mail izvrsenje@va.pk.sud.rs

Референти експедиције

Прекршајни суд у Ваљеву, телефон 014 295-714, 014 295-715

Рачуноводство

Шеф финансијске службе, Маријана Јокић

Прекршајни суд у Ваљеву, телефон 014 295-760
Прекршајни суд у Ваљеву, факс 014 295-701
Прекршајни суд у Ваљеву, e-mail racunovodstvo@va.pk.sud.rs

Одељење суда у Лајковцу

Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Лајковцу, адреса 14224 Лајковац, Носиoца Албанских споменица б.б.
ПАК 243112


Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Лајковцу, телефон 014 343-1166
Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Лајковцу, факс 014 343-1166
Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Лајковцу, e-mail lajkovac@va.pk.sud.rs

Одељење суда у Љигу

Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Љигу, адреса 14240 Љиг, Карађорђева 37
ПАК 245106


Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Љигу, телефон 014 344-5144, 014 344-5034
Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Љигу, факс 014 344-5144
Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Љигу, e-mail ljig@va.pk.sud.rs

Одељење суда у Мионици

Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Мионици, адреса 14242 Мионица, Војводе Мишића 38
ПАК 256101


Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Мионици, телефон 014 342-2009
Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Мионици, факс 014 342-2009
Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Мионици, e-mail mionica@va.pk.sud.rs

Одељење суда у Осечини

Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Осечини, адреса 14253 Осечина, Карађорђева 78
ПАК 255102


Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Осечини, телефон 014 451-326, 014 451-169
Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Осечини, факс 014 451-326
Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Осечини, e-mail osecina@va.pk.sud.rs

Одељење суда у Убу

Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Убу, адреса 14210 Уб, Трећег октобра 4
ПАК 240203


Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Убу, телефон 014 411-335
Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Убу, факс 014 411-335
Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Убу, e-mail ub@va.pk.sud.rs