Архива вести Прекршајног суда у Ваљеву


08.05.2020. године, Ваљево

Правила понашања запослених и странака у Прекршајном суду у Ваљеву...

04.03.2019. године, Ваљево

Одржана свечана седница свих судија Прекршајног суда у Ваљеву...

02.11.2016. године, Ваљево

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Ваљеву...

29.01.2016. године, Ваљево

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Ваљеву...

09.11.2015. године, Ваљево

Одржан састанак председника суда са запосленима...

05.11.2015. године, Ваљево

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Ваљеву...

01.06.2015. године, Ваљево

Одржан састанак председника суда са запосленима...

06.05.2015. године, Ваљево

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Ваљеву...

27.10.2014. године, Ваљево

Одржан састанак председника суда са представницима Полицијске управе Ваљево...

04.07.2014. године, Ваљево

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Ваљеву...

23.05.2014. године, Београд

Изабран Председник Прекршајног суда у Ваљеву...