Одељења Прекршајног суда у Ваљеву


Одељење суда у Лајковцу


Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Лајковцу, адреса Носиоци албанских споменица б.б., 14224 Лајковац
Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Лајковцу, телефон 014 343-1166
Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Лајковцу, факс 014 343-1166
Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Лајковцу, e-mail lajkovac@va.pk.sud.rs


Одељење суда у Љигу


Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Љигу, адреса Карађорђева 37, 14240 Љиг
Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Љигу, телефон 014 344-5144
Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Љигу, факс 014 344-5144
Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Љигу, e-mail ljig@va.pk.sud.rs


Одељење суда у Мионици


Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Мионици, адреса Војводе Мишића 38, 14242 Мионица
Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Мионици, телефон 014 342-2009
Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Мионици, факс 014 342-2009
Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Мионици, e-mail mionica@va.pk.sud.rs


Одељење суда у Осечини


Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Осечини, адреса Карађорђева 78, 14253 Осечина
Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Осечини, телефон 014 451-326
Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Осечини, факс 014 451-326
Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Осечини, e-mail osecina@va.pk.sud.rs


Одељење суда у Убу


Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Убу, адреса Трећег октобра 4, 14210 Уб
Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Убу, телефон 014 411-335
Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Убу, факс 014 411-335
Прекршајни суд у Ваљеву, Одељење суда у Убу, e-mail ub@va.pk.sud.rs