Портпарол Прекршајног суда у Ваљеву


Функцију портпарола суда обавља председник суда Зоран Стефановић.

Техничко лице за контакт, Бранка Арсић.

Прекршајни суд у Ваљеву 014 295-700
Прекршајни суд у Ваљеву sudskauprava@va.pk.sud.rs