Одржана свечана седница свих судија Прекршајног суда у Ваљеву


04.03.2019. године, Ваљево

У "Службеном гласнику РС" 10/19 од 15.02.2019. године објављен је избор троје судија у Прекршајни суд у Ваљеву и то Слађана Пјевчевић и Десанка Марковић, обе виши судијски сарадници у Прекршајном суду у Ваљеву и Снежана Живановић, виши судијски сарадник из Основног суда у Ваљеву.
Именоване судије су ступиле на судијску функцију на свечаној седници свих судија Прекршајног суда у Ваљеву одржаној дана 04.03.2019. године.