Огласна табла Прекршајног суда у Ваљеву


26.04.2023. године

Укупан број бодова након провере Понашајних компетенција за радно место судијски помоћник-виши судијски сарадник и радно место на извршним предметима

18.04.2023. године

Укупан број бодова након провере Посебних функционалних компетенција за радно место судијски помоћник-виши судијски сарадник и радно место на извршним предметима

06.04.2023. године

Укупан број бодова након провере Општих функционалних компетенција за радно место судијски помоћник-виши судијски сарадник и радно место на извршним предметима

27.03.2023. године

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место судијски помоћник-виши судијски сарадник и радно место на извршним предметима

15.03.2023. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места - судијски помоћник-виши судијски сарадник и радно место на извршним предметима

Образац пријаве на јавни конкурс - судијски помоћник-виши судијски сарадник

Образац пријаве на јавни конкурс - радно место на извршним предметима

Изјава о сагласности коришћења ЈМБГ-а

Изјава о прибављању и достављању доказа

Пример теста за проверу из области прекршајног права

Листа питања за тестирање општих функционалних компетенција - организација и рад државних органа у РС

Пример теста за проверу општих функционалних компетенција - пословна комуникација

Пример теста за проверу општих функционалних компетенција - дигитална писменост *

База питања за проверу посебних функционалних компетенција за радно место на извршним предметима

04.04.2022. године

Листа кандидата за радно место судијски помоћник, записничар и радно место на извршним предметима

16.03.2022. године

Резултати провере понашајних функционалних компетенција

21.02.2022. године

Резултати провере општих функционалних компетенција

04.02.2022. године

Листа питања за тестирање - област прекршајног права

31.01.2022. године

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - судијски помоћник-виши судијски сарадник, записничар и радно место на извршним предметима

24.01.2022. године

Исправка дела јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места - судијски помоћник-виши судијски сарадник, записничар и радно место на извршним предметима

19.01.2022. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места - судијски помоћник-виши судијски сарадник, записничар и радно место на извршним предметима

Образац пријаве на јавни конкурс - судијски помоћник-виши судијски сарадник

Образац пријаве на јавни конкурс - записничар

Образац пријаве на јавни конкурс - радно место на извршним предметима

Изјава о прибављању и достављању доказа за конкурс

Изјава о сагласности прикупљања података

Листа питања за тестирање општих функционалних компетенција - организација и рад државних органа у РС

Листа питања за тестирање општих функционалних компетенција - пословна комуникација

Листа питања за тестирање општих функционалних компетенција - дигитална писменост *

25.01.2021. године

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак

13.01.2021. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места - судијски помоћник и записничар

Образац пријаве на јавни конкурс - судијски помоћник

Образац пријаве на јавни конкурс - записничар


Питања за проверу општих функционалних компетенција државних службеника - област организације и рада државних органа

Пример теста за проверу компетенција - дигитална писменост *

Пример теста за проверу компетенција - пословна комуникација

18.11.2019. године

Одлука о лицу за заштиту података о личности

15.11.2019. године

Списак кандидата за попуњавање извршилачких радних места

06.11.2019. године

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Образац пријаве на конкурс - судијски помоћник

Образац пријаве на конкурс - записничар

* латиница