Огласна табла Прекршајног суда у Ваљеву


25.01.2021. године

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак

13.01.2021. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места - судијски помоћник и записничар

Образац пријаве на јавни конкурс - судијски помоћник

Образац пријаве на јавни конкурс - записничар


Питања за проверу општих функционалних компетенција државних службеника - област организације и рада државних органа

Пример теста за проверу компетенција - дигитална писменост *

Пример теста за проверу компетенција - пословна комуникација

18.11.2019. године

Одлука о лицу за заштиту података о личности

15.11.2019. године

Списак кандидата за попуњавање извршилачких радних места

06.11.2019. године

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Образац пријаве на конкурс - судијски помоћник

Образац пријаве на конкурс - записничар

* латиница