Информатори о раду Прекршајног суда у Ваљеву

Основни подаци о Прекршајном суду у Ваљеву и Информатору о раду

Назив државног органа: Прекршајни суд у Ваљеву
Адреса Прекршајног суда у Ваљеву Вука Караџића 5, 14000 Ваљево
ПАК 250101
Матични број: 17773976
ПИБ: 106400319
Телефон Прекршајног суда у Ваљеву 014 295-700
e-mail Прекршајног суда у Ваљеву sudskauprava@va.pk.sud.rs


Информатор о раду Прекршајног суда у Ваљеву, ажуриран 04.05.2022. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Ваљеву, ажуриран 10.08.2021. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Ваљеву, ажуриран 20.05.2021. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Ваљеву, ажуриран 01.03.2021. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Ваљеву, ажуриран 25.08.2020. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Ваљеву, ажуриран 15.03.2019. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Ваљеву, ажуриран 10.01.2019. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Ваљеву, ажуриран 15.06.2018. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Ваљеву, ажуриран 08.01.2018. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Ваљеву, ажуриран 01.11.2016. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Ваљеву, ажуриран 02.12.2015. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Ваљеву, ажуриран 09.09.2015. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Ваљеву, ажуриран 26.02.2014. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Ваљеву, ажуриран 20.02.2013. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Ваљеву, ажуриран 23.03.2012. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Ваљеву, ажуриран 19.05.2011. године Ms Word Pdf