Javne nabavke Prekršajnog suda u Valjevu, 2017. godina


Naziv javne nabavke Dokumentacija Rokovi Status
JNMV - isporuka električne energije Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.07.2017. završena
17.07.2017
JNMV - kancelarijski materijal Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

31.03.2017. završena
18.04.2017
JNMV - potrošni materijal za štampače, fotokopir aparate i računare Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
31.03.2017.
završena
18.04.2017.