Informatori o radu Prekršajnog suda u Valjevu

Osnovni podaci o Prekršajnom sudu u Valjevu i Informatoru o radu

Naziv državnog organa: Prekršajni sud u Valjevu
Adresa Prekršajnog suda u Valjevu Vuka Karadžića 5, 14000 Valjevo
PAK 250101
Matični broj: 17773976
PIB: 106400319
Telefon Prekršajnog suda u Valjevu 014 295-700
e-mail Prekršajnog suda u Valjevu sudskauprava@va.pk.sud.rs


Informator o radu Prekršajnog suda u Valjevu, ažuriran 04.05.2022. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Valjevu, ažuriran 10.08.2021. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Valjevu, ažuriran 20.05.2021. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Valjevu, ažuriran 01.03.2021. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Valjevu, ažuriran 25.08.2020. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Valjevu, ažuriran 15.03.2019. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Valjevu, ažuriran 10.01.2019. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Valjevu, ažuriran 15.06.2018. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Valjevu, ažuriran 08.01.2018. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Valjevu, ažuriran 01.11.2016. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Valjevu, ažuriran 02.12.2015. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Valjevu, ažuriran 09.09.2015. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Valjevu, ažuriran 26.02.2014. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Valjevu, ažuriran 20.02.2013. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Valjevu, ažuriran 23.03.2012. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Valjevu, ažuriran 19.05.2011. godine Ms Word Pdf