Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Valjevu


05.11.2015. godine, Valjevo

Dana 05.11.2015. godine održana je sednica svih sudija Prekršajnog suda u Valjevu na kojoj je razmatran izveštaj o radu suda za devet meseci 2015. godine i Izveštaj sa sastanka predsednika Prekršajnih sudova Republike Srbije održanog 30.10.2015. godine u vezi SIPRES aplikacije.