Pravilnici i akti Prekršajnog suda u Valjevu


Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Valjevu za 2018. godinu, 22.11.2017. godine Ms Word Pdf
Izmena Godišnjeg rasporeda poslova, 03.08.2015. godine Ms Word Pdf
Odluka o licu ovlašćenom za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem u Prekršajnom sudu u Valjevu, 12.06.2015. godine Ms Word Pdf
Obaveštenje u vezi sa primenom Zakona o zaštiti uzbunjivača u Prekršajnom sudu u Valjevu, 12.06.2015. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, kao i o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Prekršajnom sudu u Valjevu, 12.06.2015. godine Ms Word Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Valjevu za 2015. godinu, 25.11.2014. godine Ms Word Pdf
Izmena Godišnjeg rasporeda poslova, 16.10.2014. godine Ms Word Pdf
Izmena Godišnjeg rasporeda poslova, 14.10.2014. godine Ms Word Pdf
Izmena Godišnjeg rasporeda poslova, 18.09.2014. godine Ms Word Pdf
Izmena Godišnjeg rasporeda poslova, 04.09.2014. godine Ms Word Pdf
Izmena Godišnjeg rasporeda poslova, 30.04.2014. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o načinu obavljanja poslova javne nabavke, 05.03.2014. godine Ms Word Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Valjevu za 2014. godinu, 22.11.2013. godine Ms Word Pdf
Kodeks ponašanja državnih službenika, 29.02.2008. godine Ms Word Pdf