Pravilnici i akti Prekršajnog suda u Valjevu


Izmena Godišnjeg rasporeda poslova, 03.08.2015. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, kao i o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Prekršajnom sudu u Valjevu, 12.06.2015. godine Ms Word Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Valjevu za 2015. godinu, 25.11.2014. godine Ms Word Pdf
Izmena Godišnjeg rasporeda poslova, 16.10.2014. godine Ms Word Pdf
Izmena Godišnjeg rasporeda poslova, 14.10.2014. godine Ms Word Pdf
Izmena Godišnjeg rasporeda poslova, 18.09.2014. godine Ms Word Pdf
Izmena Godišnjeg rasporeda poslova, 04.09.2014. godine Ms Word Pdf
Izmena Godišnjeg rasporeda poslova, 30.04.2014. godine Ms Word Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Valjevu za 2014. godinu, 22.11.2013. godine Ms Word Pdf