Sudijski pomoćnici Prekršajnog suda u Valjevu


Sudijski pomoćnik proučava predmete koje mu dodeli sudija i priprema ih za suđenja, obavlja poverene poslove u pripremnom odeljenju, sačinjava zapisnik o sastancima, sednicama veća i odeljenja, priprema stručne izveštaje, analize i obaveštenja po nalogu sudije, uzima izjave stranaka na zapisnik, obrađuje pritužbe građana i obavlja druge poslove utvrđene godišnjim rasporedom poslova i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu.


Sudijski pomoćnici u Prekršajnom sudu u Valjevu:

Sedište suda

1. Darko Gavrić,
2. Sanja Jovanović i
3. Slađana Pjevčević

Odeljenje suda u Ljigu

4. Dejan Kastratović

Odeljenje suda u Mionici

5. Dušica Jeremić

Odeljenje suda u Osečini

6. Desanka Marković