Правилници и акти Прекршајног суда у Ваљеву


Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Ваљеву за 2018. годину, 22.11.2017. године Ms Word Pdf
Измена Годишњег распореда послова, 03.08.2015. године Ms Word Pdf
Одлука о лицу овлашћеном за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у Прекршајном суду у Ваљеву, 12.06.2015. године Ms Word Pdf
Обавештење у вези са применом Закона о заштити узбуњивача у Прекршајном суду у Ваљеву, 12.06.2015. године Ms Word Pdf
Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, као и о поступку унутрашњег узбуњивања у Прекршајном суду у Ваљеву, 12.06.2015. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Ваљеву за 2015. годину, 25.11.2014. године Ms Word Pdf
Измена Годишњег распореда послова, 16.10.2014. године Ms Word Pdf
Измена Годишњег распореда послова, 14.10.2014. године Ms Word Pdf
Измена Годишњег распореда послова, 18.09.2014. године Ms Word Pdf
Измена Годишњег распореда послова, 04.09.2014. године Ms Word Pdf
Измена Годишњег распореда послова, 30.04.2014. године Ms Word Pdf
Правилник о начину обављања послова јавне набавке, 05.03.2014. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Ваљеву за 2014. годину, 22.11.2013. године Ms Word Pdf
Кодекс понашања државних службеника, 29.02.2008. године Ms Word Pdf