Јавне набавке Прекршајног суда у Ваљеву, 2016. година


Назив јавне набавке Документација Рокови Статус
ЈНМВ - канцеларијски материјал Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

31.03.2016. завршена
14.04.2016.
ЈНМВ - потрошни материјал за штампаче, фотокопир апарате и рачунаре Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
31.03.2016.
завршена
14.04.2016