Javne nabavke Prekršajnog suda u Valjevu, 2016. godina


Naziv javne nabavke Dokumentacija Rokovi Status
JNMV - kancelarijski materijal Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

31.03.2016. završena
14.04.2016
JNMV - potrošni materijal za štampače, fotokopir aparate i računare Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
31.03.2016.
završena
14.04.2016.