Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Ваљеву


06.05.2015. године, Ваљево

Дана 06.05.2015. године одржана je седница свих судија Прекршајног суда у Ваљеву на којој је разматран извештај о раду суда за прво тромесечје 2015. године, усклађивање судске праксе и казнене политике у Прекршајном суду у Ваљеву и Извештај са састанка председника Прекршајних судова Републике Србије одржаног у просторијама Прекршајног апелационог суда у Београду дана 13.05.2015. године.