Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Valjevu


06.05.2015. godine, Valjevo

Dana 06.05.2015. godine održana je sednica svih sudija Prekršajnog suda u Valjevu na kojoj je razmatran izveštaj o radu suda za prvo tromesečje 2015. godine, usklađivanje sudske prakse i kaznene politike u Prekršajnom sudu u Valjevu i Izveštaj sa sastanka predsednika Prekršajnih sudova Republike Srbije održanog u prostorijama Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu dana 13.05.2015. godine.